Sáme biktasa

nb no

same biktasaDåbdå gus gáptijt?
Makkár gáppte gullu dan guovlluj gåsstå dån la?
Oahpásmuvá gáptijda.
Åhpa bágojt ma gáptijda gulluji. Åhpa aj dábijt ma sáme biktasijda gulluji. Gåktu galggá gáptev adnet?

Gáppte ja sáme biktsasa le vijdes fátta, ja dasi le vuogas vat máhttsat giela åhpadahttijn.

Girjen tjuodtju gáptij birra 21. kapihttalin bielijn 70-71. Barggogirjen vat 82. dahkamusán (bielijn 45-46).

RSS 
Copyright © 2015. All Rights Reserved.