Værbba

Vállji riekta værbbahámev.

vuodjet

Pier´Biehtár mopedajn

tjállet

Kari girjev sijddaj.

boahtit

Áhkku ja áddjá uddni.

ballat

Alissa hestas.

sávvat

Ina Marita ådå syhkkalav.

rahpat

Oahpaheaddji vattáldagáv.

juhkat

Alissa tjátjev kantijnan.

goarrot

Máret gáptev Benedictij.

lávllot

Áilu girkkon.

doalvvot

Biera áhkov ja ádjáv guovdátjij.

RSS 
Copyright © 2015. All Rights Reserved.