Báikálasj kásusa 1

INESIJVVA, ILLATIJVVA, ELATIJVVA

Mujtá gus ålles kasusrájdov? Husker du hele kasusrekka?

KasusaPárrastávvalis substantijvva (likestavelses subst.)
Avtalåhko (entall)Moattelåhko (flertall)
NOMINATIJVVA uksa uvsa
GENITIJVVA uvsa uvsaj
AKKUSATIJVVA uvsav uvsajt
INESSIJVVA uvsan uvsajn
ILLATIJVVA uksaj uvsajda
ELATIJVVA uvsas uvsajs
KOMITATIJVVA uvsajn uvsaj
ESSIJVVA uksan ---

Jiednamålsusibme:
oa → å åvddål -i
ie → æ åvddål -á

Omlyd:
oa → å foran -i
ie → æ foran -á

RSS 
Copyright © 2015. All Rights Reserved.